Terugkijken

Kijk het debat terug via Debat Gemist.

Meer doorstroming op de huurmarkt

Woonwijk “Morraplan” in Koudum, Friesland.
Woonwijk “Morraplan” in Koudum, Friesland.

De Staat van de volkshuisvesting verschijnt jaarlijks sinds 2016. De minister maakt daarin een algemene analyse van ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Het valt op dat er in 2016 veel meer doorstroming is op de woningmarkt. Daarnaast blijkt dat in sociale huurwoningen steeds vaker de mensen wonen voor wie deze woningen bedoeld zijn. Verder constateert de minister dat de huurstijging beperkt is, en dat er voldoende kwalitatief goede corporatiewoningen beschikbaar blijven. Tenslotte blijkt dat inmiddels bijna alle gemeenten een woonvisie hebben, en ook prestatieafspraken hebben gemaakt met woningcorporaties en huurderorganisaties.

Spanning op de koopmarkt

De Staat van de woningmarkt verschijnt jaarlijks sinds 2014. Het biedt een overzicht van de stand van de woningmarkt op basis van actuele beschikbare cijfers. Door de groeiende economie is er een grote behoefte aan nieuwe koopwoningen. Daardoor stijgen de prijzen en ontstaat er spanning op de woningmarkt.

Uit het rapport blijkt dat 56% van de Nederlandse woningen een particuliere koopwoning is,  29% een huurwoning van een woningcorporatie en 13% een particuliere huurwoning. Vooral het percentage particuliere huurwoningen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Verder blijkt uit het rapport dat nog 3 miljoen woningen geen definitief energielabel hebben. Volgens de minister moet nog veel gebeuren voordat  alle Nederlandse woningen tenminste energielabel C hebben.

Risico’s bij hypotheken

Door de krapte op de markt van koopwoningen bieden mensen soms op een woning zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige inspectie. Daarbij kunnen zij grote risico’s lopen. De minister heeft de  makelaarsorganisaties opgeroepen in de modelkoopovereenkomsten meer nadruk te leggen op de mogelijkheid van dit voorbehoud.

Om consumenten te beschermen tegen overkreditering passen kredietverstrekkers wettelijke inkomensnormen toe. Die normen zijn vastgelegd in de Regeling hypothecair krediet. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) brengt jaarlijks een onafhankelijk advies uit, op basis waarvan de minister, samen met de minister van Financiën, nieuwe inkomens- of leennormen vaststelt. Voor 2018 zijn die normen verhoogd.

Vergaderinformatie

Op woensdag 31 januari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur overlegt de commissie voor Binnenlandse Zaken over de Staat van de volkshuisvesting en de Staat van de woningmarkt. Namens het kabinet zal minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bij deze vergadering aanwezig zijn.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij het algemeen overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites