Kijk of lees terug

Iemand op stelten loopt tussen het publiek, met op de achtergrond tenten
Opening van het theaterfestival Oerol op Terschelling in 2014

Culturele basisinfrastructuur

Een belangrijk onderdeel van de Cultuurbegroting is de culturele basisinfrastructuur (BIS). Hieronder vallen culturele instellingen, zoals theatergezelschappen en musea, die directe subsidie van de rijksoverheid krijgen. Het rijk besteedt in de periode 2017-2020 jaarlijks ruim 389 miljoen euro aan 88 culturele instellingen en 6 fondsen. In totaal hadden 122 instellingen een subsidieaanvraag ingediend. Een deel van het subsidiebedrag, 10 miljoen euro, heeft minister Bussemaker extra aan de begroting toegevoegd. Dat geld is bedoeld voor cultuuronderwijs, talentontwikkeling en festivals.

Onderhoud van monumenten

Eigenaren van een rijksmonument, zoals een woonhuis, kunnen hun onderhoudskosten aftrekken van de belasting. Het kabinet wil die fiscale aftrek afschaffen en vervangen door een subsidie. Voor het onderhoud van monumentale niet-woonhuizen, zoals watertorens, molens en kerken, bestaan al subsidieregelingen. Minister Bussemaker wil het onderhoud van beide soorten monumenten zo veel mogelijk op gelijke wijze ondersteunen. In eerste instantie wilde Bussemaker daarom de fiscale aftrekregeling per 1 januari 2017 afschaffen. Maar dat leidde tot veel kritiek in de Tweede Kamer en daarbuiten. De minister wil de aftrekregeling nog steeds afschaffen, maar stelt dat een jaar uit.

Cultuurbegroting

Voor het wetgevingsoverleg over de Cultuurbegroting zijn ook andere onderwerpen op de agenda geplaatst. Bijvoorbeeld het onderling uitlenen van kunst door musea en het daarbij beperken van verzekeringskosten. Of de rol van popmuziek en poppodia in Nederland en het belang van muziekeducatie. En de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt.

Vergaderinformatie

Op maandag 21 november 2016 van 11.00 tot 21.00 uur praat de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Bussemaker over de Cultuurbegroting. De Cultuurbegroting is onderdeel van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kamerleden kunnen ervoor kiezen om onderdelen van begrotingen apart te behandelen in een wetgevingsoverleg. Dat gebeurt nu met de Cultuurbegroting.

Op 2 november en 3 november debatteerde de Tweede Kamer al over de Onderwijsbegroting. Die is net als de Cultuurbegroting onderdeel van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Relevante links