Terugkijken en verslag

Iemand op stelten loopt tussen het publiek, met op de achtergrond tenten
Opening van het theaterfestival Oerol op Terschelling in 2014

Monumentenzorg

Eigenaren van een rijksmonument, zoals een woonhuis, kunnen hun onderhoudskosten aftrekken van de belasting. Het kabinet wil die fiscale aftrek afschaffen en vervangen door een subsidie. Voor watertorens, molens en kerken bestaan al dergelijke subsidieregelingen. De subsidieregeling voor eigenaren van monumenten staat gepland voor 2019.

Het kabinet wil ook een ander erfgoedbeleid. Duurzaamheid, leefomgeving en herbestemming krijgen daarin meer aandacht. Het document 'Erfgoed telt' geeft uitleg over de mogelijke aanpassingen.
Op 1 januari 2019 gaat het nieuwe stelsel van start.

Cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs op de basisschool krijgt een nieuwe impuls. Daardoor komt er meer les in kunstzinnige oriëntatie. Ook krijgen leraren extra opleiding in muziek, theater en dans etc. Scholen gaan ook meer samenwerken met culturele instellingen. Voor het muziekonderwijs op basisscholen trekt het kabinet extra geld uit.

Vergaderinformatie

Op maandag 13 november 2017 debatteerde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Van Engelshoven over de cultuurbegroting van het kabinet. De Cultuurbegroting is onderdeel van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kamerleden kunnen ervoor kiezen om onderdelen van begrotingen apart te behandelen in een wetgevingsoverleg. Dat gebeurt nu met de Cultuurbegroting.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Relevante links