Kleinere coffeeshops

Coffeeshop

Het kabinet wil de coffeeshops kleiner en minder aantrekkelijk maken voor drugstoeristen. Verder wil het kabinet de overlast door coffeeshops beperken en de georganiseerde hennepcriminaliteit bestrijden. Dit beleid is in 2013 voor heel Nederland van kracht geworden. De regering heeft laten onderzoeken of dit beleid ook effect heeft. De uitkomsten van die onderzoeken zijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

Minder coffeeshops

Uit het rapport «Coffeeshops in Nederland 2014; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999–2014» blijkt dat het aantal coffeeshops in de afgelopen jaren steeds verder is gedaald. Eind 2014 telde Nederland 591 coffeeshops, verspreid over 103 coffeeshopgemeenten. De minister concludeert op basis van dit rapport dat er overlast is, maar dat die overlast niet meer toeneemt.

Overlast

De overlast van coffeeshops en hun bezoekers verschilt nogal per gemeente. In het rapport «Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014» blijkt dat omwonenden van coffeeshops vooral de verkeers- en parkeeroverlast van klanten  hinderlijk vinden. Ook ondervinden omwonenden overlast van de drugsrunners die rondhangen bij coffeeshops. De minister concludeert dat gemeenten het beste in staat zijn om de overlast rond coffeeshops aan te pakken. Drugsrunners moeten vooral door politie en Openbaar Ministerie aangepakt worden. Voor 2015 en 2016 kondigt de minister een zelfde soort onderzoeken aan.

Vergaderinformatie

De commissie voor Veiligheid en Justitie overlegde op woensdag 15 juni 2016 over het Coffeeshopbeleid. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie kwam hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die  bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites