Live volgen

Het algemeen overleg is in de Thorbeckezaal. U kunt live meekijken / meeluisteren

Of kijk met de handige app Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij het algemeen overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Circulaire economie

 Afval van kunststoffen wordt verwerkt tot bruikbare grondstof
Afval van kunststoffen wordt verwerkt tot bruikbare grondstof.

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Zowel de Europese Commissie als het Nederlandse kabinet wil de circulaire economie stimuleren. De Europese Commissie heeft daarvoor in 2015 het Circulaire economiepakket gepresenteerd. In Nederland is in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord gesloten, en nog voor de zomer komt het kabinet met een reactie op vijf aanvullende plannen die begin 2018 zijn gepresenteerd. Eén van die plannen is de kunststoffenagenda.

Plastic en statiegeld

Steeds meer gemeenten, producenten en andere organisaties vragen om een systeem van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Want de huidige manier van afvalinzameling maakt het bruikbare plastic vaak ongeschikt voor hergebruik in PET-flessen. Aluminium blikjes verdwijnen nu nog voor een groot deel in verbrandingsovens. Als ze goed ingezameld worden zijn ze echter heel goed bruikbaar voor nieuwe blikjes. Verder blijkt uit onderzoek dat 40% van het zwerfafval bestaat uit plastic flesjes en (aluminium) blikjes. Ook Europa werkt aan het terugdringen van plastic en stimuleert het hergebruik ervan. Volgens deze ‘EU Plastic Strategie’ moet o.a. in 2030 alle plastic volledig recyclebaar zijn.

Statiegeld vanaf 2021, tenzij

Zaterdag 10 maart 2018 kondigde staatssecretaris Van Veldhoven aan dat er vanaf 2021 statiegeld komt op kleine plastic flessen, tenzij de verpakkingsindustrie het voor elkaar krijgt om binnen twee jaar 90 procent van de weggooiflesjes te hergebruiken. Ook wil de staatssecretaris dat de verpakkingssector het zwerfafval met 70 tot 90 procent vermindert. Lees de brief hierover aan de Kamer.

Schoon belonen

Gemeenten werken samen met scholen en andere maatschappelijke organisaties om zwerfafval te verminderen. Dat doen ze in het project ‘Schoon belonen’. De evaluatie van dit project staat op de agenda van het algemeen overleg.

Gerelateerde websites