Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook de ondertiteling beschikbaar.

Een medewerker van het Tweede Kamerrestaurant gooit keukenafval in een speciale opvangtank. Van het afval wordt uiteindelijk compost gemaakt.

Grondstoffenakkoord

Door een groeiende bevolking en toenemende welvaart worden grondstoffen steeds schaarser. Daarom is het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en steeds opnieuw te gebruiken. Dit heet de circulaire economie. Bedrijven krijgen zo toegang tot nieuwe markten, werken meer samen en verbruiken minder grondstoffen. Om dit te bevorderen heeft het ministerie in januari 2017 met o.a. VNO-NCW, vakbonden, gemeenten, provincies, waterschappen en milieuorganisaties een grondstoffenakkoord gesloten.

PET-statiegeldflessen

In 2012 zijn op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uitkomsten van een onderzoek van Wageningen Universiteit naar de kosten van statiegeld op grote PET-flessen aangepast. Het ministerie was geen opdrachtgever van het oorspronkelijke onderzoek. Staatsecretaris Dijksma heeft in maart 2016 de gang van zaken van toegelicht. Daarbij heeft zij afspraken gemaakt hoe het ministerie inbreng levert op onderzoeken waarvoor het zelf geen opdrachtgever is.

Energiezuinige producten

De Europese Commissie wil het energieverbruik verminderen. Daarvoor stimuleert zij de ontwikkeling en het gebruik van steeds meer energiezuinige producten. Ook moeten burgers makkelijker kunnen zien hoeveel energie apparaten verbruiken. Het werkplan 2016-2019 moet ervoor zorgen dat in 2030 600 TWh extra energie bespaard wordt.

Geluidproductieplafonds

Sinds 2012 gelden voor spoorwegen en rijkswegen zogenaamde geluidproductieplafonds. Daarin staat wat de maximale geluidhinder op bepaalde meetpunten mag zijn. Rijkswaterstaat en ProRail moeten er voor zorgen dat die plafonds niet overschreden worden. Daarover moeten zij ieder jaar rapporteren. In november 2016 is de rapportage  over 2015 verschenen. Daaruit blijkt dat bij 2,7%  van meetpunten bij wegen te veel geluidhinder is gemeten, bij het spoor 0,7%.  

Luchtkwaliteit

Nederland moet aan strenge Europese normen voldoen voor wat betreft stikstofdioxiden (NOx) en fijnstof (PM10 of PM2,5) in de lucht. Dat lukt niet overal. Vooral bij een aantal drukke straten in de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam en enkele andere grote steden zit teveel stikstofdioxide in de lucht. In gebieden met veel intensieve landbouw zit te veel fijnstof in de lucht.

Vergaderinformatie

Op donderdag 16 februari 2017 overlegde de commissie voor Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) over de circulaire economie en de leefomgeving.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites