Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf dagen na het debat is daarvan ook ondertiteling beschikbaar.

Het Koninkrijk der Nederlanden: vier landen

Saba is een Nederlands eiland in het Caribisch gebied dat sinds 2010 bestuurlijk als openbaar lichaam een bijzondere gemeente vormt. Blik vanaf de Mount Scenery op Winwardside en The Level.
Saba is een Nederlands eiland in het Caribisch gebied dat sinds 2010 bestuurlijk als openbaar lichaam een bijzondere gemeente vormt. Blik vanaf de Mount Scenery op Winwardside en The Level.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste drie landen vormen samen met de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Financiële situatie

De financiële situatie op Aruba en Sint Maarten is kwetsbaar. Zorgelijk is vooral de financiële situatie op Sint Eustatius. Sinds 2015 is een toezichtsregime ingesteld. De Rijksvertegenwoordiger, het College financieel toezicht en de verantwoordelijk accountant hebben plannen gemaakt om het bestuur en de financiën in het eilandgebied te verbeteren. Om te voorkomen dat de uitgaven de beschikbare budgetten overschrijden is in 2016 toezicht op de uitgaven van het eiland ingesteld.

Armoedebestrijding

In Caribisch Nederland is sprake van armoede. Ook met meerdere banen is het voor velen een uitdaging om iedere maand te zorgen voor de eerste levensbehoeften. In Caribisch Nederland is er geen armoedegrens vastgesteld en heeft niet iedere inwoner een minimuminkomen. De ‘onderstand’ (bijstand) is nu ongeveer 200 dollar, terwijl het wettelijk minimumloon 800 dollar is. Dat gat is te groot. Daarom wordt de onderstand gelijkgesteld aan een percentage van het minimumloon. Ook komen er meer vrijstellingen van de algemene bestedingsbelasting om de koopkracht te bevorderen.

Corruptie en rechtshandhaving

De onderwereld en bovenwereld lijken op Curaçao en Sint Maarten sterk met elkaar verweven. Fraude, belastingontduiking en witwasserij tasten het financiële stelsel aan. En als er op politiek niveau gefraudeerd wordt of corruptie plaatsvindt, dan heeft dat een zeer negatieve uitstraling op het hele land. In 2017 wordt de rechtshandhaving versterkt door een tijdelijke uitbreiding van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Vergaderinformatie

De commissie voor Koninkrijksrelaties sprak donderdag 15 december 2016 over de Caribische delen van het Koninkrijk met minister Plasterk.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites