Terugkijken en verslag

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Nul-op-de-meterwoningen in de Delftse wijk Schoemaker Plantage
Nul-op-de-meterwoningen in de Delftse wijk Schoemaker Plantage

Het is de eerste keer dat de commissie met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, spreekt over bouwregelgeving en energiebesparing. Op de agenda van het overleg staan veel uiteenlopende onderwerpen. Het zal onder meer gaan over brandveiligheid van gebouwen, koolmonoxidepreventie, ongevallen in de bouw en energiebesparing rond woningen.

Ongevallen in de bouw

Diverse ongevallen met verstrekkende gevolgen hebben zich de laatste jaren in Nederland voorgedaan. Telkens is er onderzoek verricht om te voorkomen dat dergelijke ongelukken nog eens kunnen gebeuren. In 2011 overleed een baby in een Tilburgs zwembad, nadat twee geluidsboxen naar beneden waren gevallen. De gemeente Tilburg is hiervoor inmiddels veroordeeld. In 2016 vond een ongeval plaats bij het Centraal Station in Den Haag, waarbij tijdens het hijsen van steigerdelen enkele delen losschoten. Een voorbijgangster overleed. In 2017 stortte de in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport in. Hierbij vielen gelukkig geen gewonden.

Energiebesparing woningen

De rijksoverheid wil graag dat de uitstoot van broeikasgas omlaaggaat en stimuleert daarom maatregelen om woningen energiezuiniger te maken.

Door duurzaam bouwen en verbouwen daalt de uitstoot van broeikasgas, kunnen materialen hergebruikt  worden en vermindert het gebruik van (schaarse) grondstoffen.  De overheid stimuleert dit met subsidies voor het gebruik van duurzame energie.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven.

Voor sommige energiebesparende maatregelen komen huiseigenaren in aanmerking voor subsidie of een energiebespaarlening.