Biotechnologie

Biotechnologie kan helpen tegen milieuvervuiling, ernstige ziektes en voedseltekort. Fabrikanten ontwikkelen er nieuwe medicijnen mee en kweken met biotechnologie gewassen die tegen ziekten en plagen bestand zijn. De overheid houdt ook de risico’s van biotechnologie in de gaten.

Nieuwe mogelijkheden

De 'Trendanalyse Biotechnologie 2016’ geeft de politiek een overzicht van de biotechnologische trends en de kansen, mogelijkheden en morele dilemma’s hiervan. Deze nieuwe mogelijkheden, zoals technologieën om snel en relatief goedkoop de volledige genetische code van een mens in kaart te brengen, roepen ethische vragen op. Het kabinet stuurt zijn reactie op de trendanalyse voor de jaarwisseling naar de Kamer.

Europese Unie

De meeste regels voor biotechnologie komen van de Europese Unie. De Rijksoverheid verwerkt deze regels in nationale wetgeving. De regels gaan over de veiligheid van de mensen en het milieu. Maar ze waarborgen ook de keuzevrijheid van de consument om wel of geen genetisch gemanipuleerde producten te kopen.

De balans tussen het octrooirecht en het kwekersrecht

Om hun werk goed te kunnen doen moeten plantenveredelaars goed gebruik kunnen maken van genetische bronnen. Dit heet het kwekersrecht. Dit recht komt in het gedrang doordat er steeds vaker een octrooi rust op bepaalde planteneigenschappen. De staatssecretaris van Economische Zaken wil samen met de Europese Commissie en de lidstaten deze problematiek in de plantenveredeling oplossen.

Vergaderinformatie

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites