Binnenstad

De binnenstad van Nijmegen, met aan de rechterkant een leegstaand pand van V&D

Leegstand

Veel mensen zijn bang dat gebouwen in de binnenstad leeg komen te staan en dat mensen uit het centrum wegtrekken. Het schrikbeeld is dat daardoor steden ontstaan met een ‘uitgeholde’ kern waar bijna niemand meer woont of werkt. Maar een belangrijke conclusie van het PBL is dat deze angst voor de ‘uitholling’ van binnensteden voor een groot deel onterecht is. Dat komt doordat leegstaande winkels of kantoren vaak een nieuwe functie krijgen. Ze worden bijvoorbeeld omgebouwd naar horecagelegenheden of woningen.

Veerkrachtige binnenstad

In de media en bij experts is veel aandacht voor de toekomst van de Nederlandse binnenstad. Vooral de leegstand van winkels en kantoren is een belangrijk discussiepunt. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in juni 2015 het rapport ‘De veerkrachtige binnenstad’ gepubliceerd. Het rapport gaat onder andere over leegstand, het leefklimaat en de voorzieningen in Nederlandse binnensteden.

Profielen

Er bestaan grote verschillen tussen Nederlandse binnensteden onderling. Het PBL onderscheidt in zijn rapport vijf profielen van binnensteden, van ‘bruisend in een sterke regio’ (bijvoorbeeld Haarlem, Utrecht en Zwolle) tot ‘zwak en perifeer’ (bijvoorbeeld Heerlen, Assen en Almelo). Omdat ieder binnenstadprofiel zijn eigen problemen en kansen kent, kunnen gemeenten strategieën om de binnenstad te verbeteren het beste per profiel opstellen.

Vergaderinformatie

Het overleg over het PBL-rapport ‘De veerkrachtige binnenstad’ was op dinsdag 17 mei 2016. Namens het kabinet waren minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), minister Kamp (Economische Zaken) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aanwezig.

Agenda en verslag

Bekijk de agenda van deze vergadering. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites