Volg live

Bedrijfslevenbeleid

Tankers liggen aan de kade bij Tata Steel in IJmuiden
Tankers liggen aan de kade bij Tata Steel in IJmuiden

In 2017 kwamen verschillende in Nederland gevestigde internationale bedrijven in het nieuws met overnames en fusies. Tata Steel Europe en ThyssenKrupp hebben bijvoorbeeld een joint venture voorgenomen. De commissie heeft naar aanleiding daarvan gevraagd wat de regering doet voor het behoud van werk, kennis en innovatie. Bij Tata Steel Nederland (TSN) werken in totaal 11.000 mensen, waarvan ruim 9.000 in IJmuiden. Een andere recente ontwikkeling is dat het Duitse Siemens zijn vestiging in Hengelo gaat sluiten. Bij de vestiging van Siemens in Hengelo werken ruim 600 mensen.

Vestigingsklimaat

In Nederland zijn veel multinationals gevestigd. Zij zorgen voor werkgelegenheid. Het kabinet vindt het belangrijk voor de economie om die bedrijven hier te houden. De monitor Vestigingsklimaat geeft inzicht in de kwaliteit van het Nederlandse vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en investeerders. De monitor laat zien dat het Nederlandse vestigingsklimaat in vergelijking met omringende landen concurrerend en onderscheidend is en op alle factoren ruim voldoende tot goed scoort. Het kabinet gaat Nederland beter in de etalage zetten voor talentvolle buitenlandse ondernemers en kenniswerkers.

Rapportage Bedrijvenbeleid 2017

Het kabinet heeft zich ingespannen voor duurzame economische groei. Bedrijven krijgen de ruimte om te vernieuwen en te groeien. Bedrijven, onderzoekers en overheden werken samen in innovatienetwerken. De overheid verlicht verder  de regeldruk, vergroot de toegang tot kapitaalmarktfinanciering, ondersteunt ondernemers (fiscaal), stimuleert een hoogwaardig vestigingsklimaat en probeert buitenlandse investeringen aan te trekken.

De toenemende internationale concurrentie stimuleert Nederland om te blijven vernieuwen. De Rapportage Bedrijvenbeleid 2017 ‘Navigeren met wind in de zeilen’  laat zien dat de doelstellingen van het bedrijvenbeleid voor 2020 grotendeels zijn behaald. Zo is Nederland de afgelopen jaren gestegen van de achtste naar de vierde plaats op de ranglijst van meest concurrerende economieën.

Vergaderinformatie

Het overleg over het bedrijvenslevenbeleid is op donderdag 21 december 2017 van 10.00 tot 13.00 uur. Namens het kabinet is minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aanwezig.

Agenda en verslag

De agenda met alle stukken vindt u hier. Zodra het verslag klaar is, kunt u dit via dezelfde link lezen.