Uitgelicht

Bedrijfslevenbeleid

Het overleg van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het bedrijfslevenbeleid zal na het kerstreces ingepland worden. Oorspronkelijk zou dit overleg op donderdag 21 december plaatsvinden.
18
dec