Terugkijken en teruglezen

Kijk het debat terug via Debat Gemist.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

klaslokaal basisschool

Gemiddelde groepsgrootte blijft stabiel

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert ieder jaar een onderzoek uit op basis van een steekproef naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. De cijfers laten zien dat de groepsgrootte de afgelopen vijf jaar stabiel is. Tussen 2013 en 2016 zaten gemiddeld 23,3 leerlingen in een groep. In 2017 is de gemiddelde groepsgrootte licht gedaald tot 23,1 leerlingen. Er is ook gekeken naar de gemiddelde groepsgrootte per school. Deze wijkt in de meeste gevallen niet af van de landelijk gemiddelde groepsgrootte.

Werkdrukakkoord primair onderwijs

Vanaf 2021 is jaarlijks 430 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken. Vanaf het komende schooljaar doet het kabinet al een extra investering van 237 miljoen euro. De sector heeft zelf plannen gemaakt over het terugdringen van de werkdruk en over de optimale besteding van het geld. Deze gezamenlijke afspraken zijn opgenomen in het werkdrukakkoord primair onderwijs. De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 februari en 14 maart overleg gevoerd met minister Van Engelshoven en Slob over leraren. In die debatten zijn ook de zorgen over de werkdruk in het primair onderwijs aan de orde gekomen.

Staat van het Onderwijs

De Onderwijsinspectie heeft op 11 april 2018 de jaarlijkse Staat van het Onderwijs uitgebracht. In dit rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan het lerarentekort, de werkdruk en de ongelijke kansen door de toenemende sociaal-economische segregatie.