Drie ijsberen op een ijsschots

Klimaatverandering

Het klimaat verandert enorm in het Noordpoolgebied en op Antarctica. Zo stijgt de zeespiegel door smeltende ijskappen en veranderen de biodiversiteit en het weer. Maar door het terugtrekkende ijs ontstaan er ook nieuwe economische mogelijkheden, zoals scheepvaart, toerisme, visserij en grondstoffenwinning.

Polair beleid

De veranderingen in de Arctische regio hebben ook gevolgen voor het laag gelegen Nederland. Voor de periode 2016 tot 2020 heeft het kabinet plannen gepresenteerd voor de regio. Door klimaatverandering tegen te gaan hoopt Nederland beide poolgebieden zo veel mogelijk te behouden. Om het Nederlands polair beleid in het buitenland beter op de kaart te zetten, stelt minister Koenders van Buitenlandse Zaken bovendien een Arctisch ambassadeur aan.

Noordpoolgebied

Het Noordpoolgebied is een oceaan die wordt omringd door continenten. Het gebied is bewoond, er wordt handel gedreven en er worden militaire oefeningen gehouden. Het VN-zeerechtverdrag is op dit gebied van toepassing. Dat betekent dat de landen rondom de Noordpool er eigenaar van zijn. Nederland heeft er dus nergens direct zeggenschap. Wel zet Nederland zich in om voor de economische activiteiten in dit gebied zeer strikte milieuafspraken te maken. Een voorbeeld hiervan is het instellen van beschermde zeegebieden. Het bedrijfsleven wordt bij het maken van de afspraken betrokken.

Antarctica

Antarctica is het onbewoonde continent rond de Zuidpool. Antarctica is van niemand. Onder internationaal recht is geen enkel land eigenaar. Sinds 1959 is Antarctica een internationaal natuurreservaat. Toerisme en wetenschappelijk onderzoek zijn beperkt toegestaan en alle militaire activiteiten zijn er verboden. De Nederlandse regering wil Antarctica behouden als ongerepte en unieke wildernis.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Nederlands Polair Programma (NPP) is een programma voor wetenschappelijk poolonderzoek en onderdeel van de Nederlandse Polaire Strategie. Het onderzoek staat internationaal hoog aangeschreven, net als de internationale samenwerking van Nederlandse poolonderzoekers. Tot 2020 stelt het kabinet geld beschikbaar voor het NPP.  

Vergaderinformatie

De commissie voor Buitenlandse Zaken overlegde op woensdag 13 april 2016 over de Arctische regio. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kwam hiervoor naar de Kamer.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites