Uitgelicht

Algemene Politieke Beschouwingen 2018

Direct na Prinsjesdag bespraken de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. Dat gebeurde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Normaal gesproken zijn deze debatten op woensdag en donderdag, dit jaar waren ze op woensdag 19 en vrijdag 21 september.