Terugkijken

Financiële plannen voor 2018

Oud-minister Jeroen Dijsselboem op Prinsjesdag 2017. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting.

De AFB zijn een belangrijk onderdeel van de begrotingsbehandeling. Normaal zijn ze in de week na Prinsjesdag. Omdat er op Prinsjesdag (dinsdag 19 september) nog geen nieuw kabinet was, heeft de Kamer ervoor gekozen om de begrotingsbehandeling uit te stellen tot na de presentatie van het nieuwe kabinet. Op donderdag 26 oktober was het zover. Toen stond kabinet-Rutte III op het bordes van Paleis Noordeinde. Een week later was het debat over de regeringsverklaring, tegelijk met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Die waren ook uitgesteld. Gewoonlijk zijn de APB namelijk op de twee dagen na Prinsjesdag.

Hoeveel financiële ruimte heeft het nieuwe kabinet?

Tijdens de AFB debatteren de nieuwe minister en staatssecretaris van Financiën (Wopke Hoekstra en Menno Snel) met de fractievoorzitters of de financiële woordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Het debat gaat over de plannen van het kabinet voor het begrotingsjaar 2018. Uit het debat wordt duidelijk hoe de financiële ruimte van het kabinet wordt gebruikt om zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren.

Wensen

De commissie voor Financiën heeft de vergadering voorbereid, onder andere door een lijst met vragen op te stellen. De regering heeft deze vragen inmiddels beantwoord. Vaak dienen Kamerleden aan het einde van het debat moties in. Daarin maken zij hun wensen kenbaar, bijvoorbeeld om bezuinigingen ongedaan te maken of nieuwe bezuinigingen voor te stellen. Tijdens het debat kunnen ook plannen van de oppositie (tegenbegrotingen) aan bod komen.

Eerste Kamer

Na de behandeling in de Tweede Kamer bespreekt de Eerste Kamer de rijksbegroting en de Miljoenennota. Dit gebeurt op dinsdag 12 december 2017. De Tweede Kamer combineert de AFB met de behandeling van het Belastingplan voor 2018.

Begrotingsbehandeling

De behandeling van de afzonderlijke begrotingshoofdstukken is begin november begonnen. Elk ministerie heeft zijn eigen begroting. Deze begrotingen worden de komende tijd in de plenaire vergaderzaal behandeld. De begroting van Koninkrijksrelatie was op dinsdag 7 november als eerste aan de beurt.