Wettekst over abortus

Ernstig zieke baby

Soms heeft een kindje tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte zulke ernstige aandoeningen, dat behandelen medisch geen zin heeft. Ouders kunnen dan in overleg met de artsen besluiten om de zwangerschap af te breken of om het leven van de pasgeboren baby te beëindigen. Dit is natuurlijk een hele moeilijke beslissing, die zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Daarom zijn er regels opgesteld, waar artsen zich aan moeten houden.

Zorgvuldigheidseisen

Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van het kind. De arts moet de ouders alle informatie geven over de prognose. Ook moet er tenminste één onafhankelijke andere arts geraadpleegd zijn. Arts en ouders moeten er samen van overtuigd zijn, dat er voor het kind geen andere redelijke oplossing is. Als de ouders instemmen met de levensbeëindiging of de moeder met de abortus, moet de arts het medisch zorgvuldig uitvoeren.

Geen strafvervolging

Het beëindigen van het leven van een pasgeboren kind of het beëindigen van de zwangerschap in een laat stadium (na 24 weken) zijn strafbare handelingen, maar als de arts zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen, wordt hij niet vervolgd. De eisen staan in de Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen. Een commissie controleert of de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Een nieuwe versie van de regeling treedt 1 februari 2016 in werking en staat op de agenda van het overleg met de minister.

Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap

Abortus tot 24 weken valt onder de Wet afbreking zwangerschap. In de Jaarrapportage 2014 over de wet staat onder meer dat in 2014 in totaal 30.361 abortussen werden uitgevoerd in Nederland. Bij 12 procent hiervan ging het om vrouwen die in het buitenland wonen en voor de abortus naar Nederland kwamen. De cijfers over 2014 zijn vergelijkbaar met die uit 2013. Wel is het aantal abortussen bij tieners in 2014 afgenomen met 13 procent ten opzichte van 2013. De jaarrapportage met alle cijfers is ook onderwerp van gesprek tijdens het overleg.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteerde op donderdag 3 maart 2016 met minister Schippers over abortus en levensbeëindiging van ernstig zieke pasgeboren kinderen.

Agenda en verslag

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites