Reglement van Orde

Geschiedenis Reglement van Orde

Het eerste Reglement van Orde werd in 1815 vastgesteld en bestond uit twintig artikelen. Het huidige reglement omvat 165 artikelen. In de afgelopen 200 jaar is het reglement vaak gewijzigd. Om de burger meer te betrekken bij het werk van de Tweede Kamer is geprobeerd om debatten aantrekkelijker te maken. Het resultaat hiervan is bijvoorbeeld het wekelijkse vragenuur, dat in 1906 werd ingevoerd.

Taalgebruik

Het woordelijk verslag van de vergaderingen in de plenaire zaal is gebundeld in de zogenoemde ‘Handelingen’. In 1934 kreeg de Voorzitter van de Tweede Kamer door een wijziging van het Reglement van Orde de mogelijkheid om woorden uit de Handelingen te schrappen als deze ‘onwenselijk’ werden beschouwd. In de wandelgangen van de Kamer heetten deze woorden ‘lijken’. De geschrapte woorden zijn in een speciaal archief bewaard gebleven. Na de wijziging van het reglement in 2001 kan de Kamervoorzitter geen woorden meer uit de Handelingen laten schrappen.

Kabinetsformatie

Op 27 maart 2012 besloot de Tweede Kamer de regels over de formatie in het Reglement  van Orde aan te passen. In plaats van het staatshoofd neemt de Kamer na verkiezingen voortaan zelf het initiatief bij de vorming van een kabinet. Na de laatste verkiezingen op 12 september 2012 volgde een debat over de verkiezingsuitslag. Op verzoek van de Kamer onderzochten Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) daarop of een kabinet tussen de VVD en PvdA mogelijk was. Het huidige kabinet (Rutte II) is het eerste kabinet dat op deze manier gevormd is.

Efficiënter werken

De meeste wijzigingen van het Reglement van Orde zijn bedoeld om het werk van de Tweede Kamer te versoepelen. Een voorbeeld hiervan is een wijziging die de Kamer vlak voor het zomerreces van 2015 heeft aangenomen. Vanaf september 2015 hoeven Kamerleden geen papieren presentielijst meer te tekenen, die bijvoorbeeld dient voor het vaststellen van het vergaderquorum (76 leden). Voortaan is de registratie van Kamerleden elektronisch, doordat zij bij binnenkomst van het Kamergebouw hun toegangspas gebruiken.

Gerelateerde websites