Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 12 september 2023

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Beëdiging van mevrouw Y. Bijenhof (VVD)

Tijd vergadering 15:00 - 15:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:05 - 15:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 1/6)

Tijd vergadering 16:00 - 16:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

Tijd vergadering 16:25 - 16:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD 6/9)

Tijd vergadering 17:05 - 17:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Eerstelijnszorg (CD 5/7)

Tijd vergadering 17:20 - 17:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (29477-787)

Tijd vergadering 17:40 - 18:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal