Plenaire vergaderingen

donderdag 13 sep 2018
Hamerstuk: Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 (34848) Hamerstuk: Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017 (34879) Hamerstuk: Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen) (34874) VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/6) VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 (21501-32, nr. 1121) Debat over de informele Europese Top in Salzburg 20/9 Beëdiging van de heer A.A. Aartsen (VVD) Regeling van werkzaamheden Na debat over de informele top: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed) VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/06) Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) 1e TK Extra Regeling van werkzaamheden Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen