Plenaire vergaderingen

Week 10
Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië Debat over vliegtuigmonteurs die zijn blootgesteld aan chroom 6 Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling Dertigledendebat over het bericht dat Nederland migranten van het schip Sea Watch 3 opneemt Debat over extremistisch geweld Debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht Dertigledendebat over de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitspraak in de Urgenda-zaak in 2015 Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets Dertigledendebat over een extra reductie van 9 megaton CO2 Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning Dertigledendebat over lekkages bij aardwarmteprojecten Dertigledendebat over Nederlanders die in armoede dreigen te raken door de oplopende energierekening Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid Dertigledendebat over het bericht dat de minister EZK informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg Debat over risicovloeren in gebouwen Debat over de registratie van criminele bendes Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts Debat over de Nashvilleverklaring Debat over het toelatingsbeleid in het mbo
donderdag 7 mrt 2019
Hamerstuk: Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (35088) Hamerstuk: Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden (34976) Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten i.v.m. het controleren vd verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (35044) Hamerstuk: Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34893) Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (35060) VAO Ouderenzorg (AO d.d. 07/02) VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 20/02) Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Invoeringswet Omgevingswet, de incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35 148) en over moties ingediend bij het debat over de aankoop van aandelen Air France-KLM)) Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden VAO Natuur (AO d.d. 12/02) Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen