Plenaire vergaderingen

donderdag 5 jul 2018
VAO Krimp in het onderwijs (AO d.d. 27/6) VAO Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht (AO d.d. 05/07) VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019 (31322-367) VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 05/07) EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) Hamerstuk: Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34699) VAO Tbs (AO d.d. 21/6) VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/5) VAO Materieel Defensie (AO d.d. 21/06) Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34932) VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties (AO d.d. 21/06) VSO Stand van zaken van de toezegging inzake het beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog (32156, nr. 92) VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 14/06) AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 3 en 4 juli) Aansluitend: Regeling van werkzaamheden Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957) (Derde termijn) VAO Myanmar (AO d.d. 27/6) VAO NAVO (AO d.d. 27/6) Debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan (plenaire afronding in één termijn) VAO Water (AO d.d. 28/06) VSO over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen thiram en diquat (27858-429) VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 4/7)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen