Plenaire Vergaderingen

Donderdag 26 oktober 2023

Tweeminutendebat Ziekenhuiszorg (CD 25/10)

Tijd vergadering 00:00 - 00:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Maatschappelijke diensttijd (CD 25/10)

Tijd vergadering 00:15 - 00:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Einde vergadering: STEMMINGEN

Tijd vergadering 00:20 - 03:44 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanbieding van de klimaatnota

Tijd vergadering 10:16 - 10:35 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Afrikastrategie (CD 5/10)

Tijd vergadering 10:35 - 10:55 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libiƫ (CD 25/9)

Tijd vergadering 10:55 - 11:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7)

Tijd vergadering 11:25 - 11:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD)

Tijd vergadering 13:20 - 13:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Tijd vergadering 13:30 - 14:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 14:24 - 14:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

Tijd vergadering 16:15 - 16:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 4/10)

Tijd vergadering 17:05 - 17:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 12/10)

Tijd vergadering 17:25 - 17:55 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide (30015-116)

Tijd vergadering 18:05 - 18:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Internationaal spoor (29984-1165)

Tijd vergadering 18:15 - 18:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting (CD 27/9)

Tijd vergadering 19:30 - 19:50 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD 5/10)

Tijd vergadering 19:50 - 20:10 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat funderingsproblematiek (CD 26/10)

Tijd vergadering 20:10 - 20:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Adviesrapport 'Elke regio telt' (CD 25/10)

Tijd vergadering 20:20 - 21:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023

Tijd vergadering 21:00 - 21:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Tweeminutendebat Iran (CD 25/10)

Tijd vergadering 22:35 - 22:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/10)

Tijd vergadering 22:45 - 23:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (CD 4/10)

Tijd vergadering 23:05 - 23:35 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (CD 5/10)

Tijd vergadering 23:35 - 23:55 uur

Plenair debat

Plenaire zaal