Plenair debat

Plenaire vergadering 13 april 2021

Bekijk live
13 april 2021
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (29544, nr. 1032)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet (29628, nr. 994)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: beëdiging van mevrouw W. Paulusma (D66)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aansluitend: (onder voorbehoud) STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken)

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:05
Plenair debat 

Tweeminutendebat Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs

16:25
Plenair debat 

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

16:40
Plenair debat 

VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 3/2)

10:15
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

10:45
Plenair debat 

VAO Mestbeleid (AO d.d. 04/11)

11:10
Plenair debat 

VSO Wijziging Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur (Kamerstuk 28 286, nr. 1164)

11:30
Plenair debat 

VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 2/2)

12:00
Plenair debat 

VSO Biotechnologie en Tuinbouw (27428, nr. 373)

12:20
Plenair debat 

VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)

12:40
Plenair debat 

VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 25/11)

13:30
Plenair debat 

Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

10:15
Plenair debat 

VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28325, nr. 215)

10:35
Plenair debat 

VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

11:00
Plenair debat 

VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)

11:30
Plenair debat 

VAO Cybersecurity (AO d.d. 09/12)

11:50
Plenair debat 

VSO Verkeersveiligheid (Kamerstuk 29398, nr. 889)

12:30
Plenair debat 

(onder voorbehoud) Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 20 april 2021

13:30
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus