Plenair debat

Plenaire vergadering 22 september 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
22 september 2020
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Verkenning governance Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 32 827, nr. 199)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over minder geld voor scholen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media aan het bestuur van het Haga Lyceum

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de ziekenhuisfaillissementen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van de heer M.A.J. Snoeren (VVD)

15:45
16:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

10:15
Plenair debat 

VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (32820-377)

10:40
Plenair debat 

VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

11:00
Plenair debat 

VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846-59)

11:20
Plenair debat 

VSO Rapport Onderzoek Levenlanglerenkrediet (30012-129)

11:40
Plenair debat 

VSO Beantwoording vragen over het bericht 'Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent' (31497-366)

12:00
Plenair debat 

VSO Sponsorconvenant 2020-2022 (35300-VIII-185)

12:20
Plenair debat 

VSO Storing leerlingvolgsysteem (31289-425)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:16
Plenair debat 

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (1e termijn)

19:15
Plenair debat 

VAO Recente onrust en geweld in Nederland (AO d.d. 03/09)

19:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (voortzetting)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (amicus curiae en kruisbenoemingen) (35550)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van die wet (35549)

10:16
Plenair debat 

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

13:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Afscheid van de heer Anne Mulder (VVD)

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer