Plenair debat

Plenaire vergadering 19 januari 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
19 januari 2021
13:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25424, nr. 550)

 
 
Plenair debat (geannuleerd)

Regeling van werkzaamheden

13:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

13:02
Plenair debat 

Verklaring van de minister-president over het aftreden van het kabinet

13:10
Plenair debat 

Debat over de verklaring van de minister-president en over het verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

10:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

10:45
Plenair debat 

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

15:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de onderwerpen op de stemmingslijst van dinsdag)

15:45
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35580)

10:16
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

13:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN