17
dec
Live debat
Vanaf 14:00

Plenaire vergadering

17 december 2019

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 17 en 18 december)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

16:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:45
Plenair debat 

Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

10:15
Plenair debat 

VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)

10:35
Plenair debat 

VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

10:55
Plenair debat 

VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

11:15
Plenair debat 

VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35000-XIII, nr. 84)

11:35
Plenair debat 

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 28/11)

11:55
Plenair debat 

VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

12:20
Plenair debat 

VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118, nr. 120)

12:40
Plenair debat 

VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11)

13:00
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11)

14:05
Plenair debat 

Debat over de door ouders ontvangen dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire

19:30
Plenair debat 

VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)

19:50
Plenair debat 

Debat over de Najaarsnota 2019

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35273)

10:16
Plenair debat 

Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

15:30
Plenair debat 

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/11)

15:55
Plenair debat 

VAO CBR (AO d.d. 11/12)

16:20
Plenair debat 

VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

19:00
Plenair debat 

VAO Politie (AO d.d. 05/09)

19:20
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

19:40
Plenair debat 

VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)

20:00
Plenair debat 

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 11/12)