15
okt
Live debat
Vanaf 14:00

Plenaire vergadering

15 oktober 2019

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (eerste termijn Kamer)

19:15
Plenair debat 

Debat over de Europese Top van 17-18 oktober 2019

10:15
Plenair debat 

Begroting Algemene Zaken (35300-III) en Begroting Koning (35300-I)

14:30
Plenair debat 

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (eerste termijn Kamer)

19:15
Plenair debat 

Debat over de wijze waarop de coalitie met het ontvallen van de meerderheid denkt om te gaan

20:45
Plenair debat 

Debat over de Turkse inval in Syrië

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200) (35258)

10:16
Plenair debat 

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

17:00
Plenair debat 

Debat over de stikstofproblematiek