Plenaire vergadering

17 september 2019

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over E-waste

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over klimaatadaptatie

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland dat een uitspraak van de arbiter niet bindend is voor de NAM

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de stijging van de energienota

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het bericht dat de ACM de fusie tussen PostNL en Sandd blokkeert

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

15:00
Plenair debat 

Aanbieding Prinsjesdagstukken door de minister van Financiën

15:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

10:30
Plenair debat 

Algemene Politieke Beschouwingen (1e Termijn Kamer)

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

10:30
Plenair debat 

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

23:15
Plenair debat 

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen en over de Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35 259))