Plenaire vergadering

3 december 2019

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

16:20
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:45
Plenair debat 

VAO Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

17:05
Plenair debat 

VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

17:25
Plenair debat 

Wet elektronische publicaties (35218)

19:00
Plenair debat 

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

10:15
Plenair debat 

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

13:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

19:23
Plenair debat 

Stemmingen

20:00
Plenair debat 

VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)

20:20
Plenair debat 

VSO Bloedvoorziening (29447, nr. 52)

20:40
Plenair debat 

VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)

21:00
Plenair debat 

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

21:20
Plenair debat 

VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)

21:40
Plenair debat 

VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)

22:00
Plenair debat 

VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31 016, nr. 245)

22:20
Plenair debat 

VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief (35272)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (35311)

10:16
Plenair debat 

VAO NAVO (AO d.d. 27/11)

10:40
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411)

13:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Spoedwet aanpak stikstof en de Tijdelijke noodwet stikstof)

13:40
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

14:25
Plenair debat 

VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 (21 501-32, nr. 1193)

14:35
Plenair debat 

VSO Reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming (28 286, nr. 1059)

14:50
Plenair debat 

VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

15:20
Plenair debat 

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

15:40
Plenair debat 

VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

16:05
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

16:30
Plenair debat 

VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)