28
jan
Live debat
Vanaf 14:00

Plenaire vergadering

28 januari 2020

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

16:25
Plenair debat 

VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35300 VIII, nr. 141)

16:40
Plenair debat 

VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 22/01)

17:05
Plenair debat 

VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd (31293, nr. 494)

17:25
Plenair debat 

VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten (31293, nr. 497)

17:45
Plenair debat 

VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)

19:10
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260) (R2131)

10:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

14:10
Plenair debat 

VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

14:30
Plenair debat 

Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

10:15
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/01)

10:45
Plenair debat 

Wet digitale overheid (34972)

14:30
Plenair debat 

Debat over de aanpak van bedreiging en stalking

19:30
Plenair debat 

VAO Regio deals (AO d.d. 22/01)

19:50
Plenair debat 

Debat over de kansen van kweekvlees