Plenaire vergadering

31 oktober 2013

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over het verslag van de Europese Top

11:45
Plenair debat 

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (rest)

14:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33 258) (antwoord 1e termijn)