Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (35287)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021) (35437)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Water (AO d.d. 22/06)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering (35213-32)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (1e termijn Kamer)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29323-138)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Sponsorconvenant 2020-2022 (35300-VIII-185)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Sociale Staat van Nederland 2019 (AO d.d. 04/03)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31521, nr. 118)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Duurzaam vervoer (32813-500)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid (Kamerstuk 29398-809)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’ (Kamerstuk 35 484, nr. 1)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35216)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee (35092)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35374)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)