Plenair debat

Plenaire vergadering 31 maart 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
31 maart 2016
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (34 307, nrs. 14, 15 en 16)

10:15
Plenair debat 

VAO Governance in het mbo (AO d.d. 18/02)

10:40
Plenair debat 

VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties (31 524, nr. 273)

11:05
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktkansen ho en selectie/toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 23/03)

11:30
Plenair debat 

VAO Inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 09/03)

12:00
Plenair debat 

VAO Post (AO d.d. 16/03)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

VAO Visie toekomst onderzeedienst (AO d.d. 23/03)

14:00
Plenair debat 

VAO Onderwijs op andere locatie dan school (AO d.d. 16/03)

14:25
Plenair debat 

VSO over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs (31289, nr. 287)

15:00
Plenair debat 

Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid

18:40
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (antwoord in 1e termijn)