Plenair debat

Plenaire vergadering 31 januari 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
31 januari 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers (34935)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (34930)

10:16
Plenair debat 

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

13:15
Plenair debat 

Herdenking naar aanleiding van het overlijden van de heer D. Dolman, oud-Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

13:20
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden