Plenaire vergadering

30 november 2017

Agendapunten

10:16
Plenair debat 

Begroting Justitie en Veiligheid (34775-VI) (voortzetting)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Telecomraad)

13:49
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (34780)

13:49
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet) (34814)

13:50
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

19:45
Plenair debat 

VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017 (AO d.d. 30/11)

20:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018 (34762)