Plenair debat

Plenaire vergadering 30 oktober 2014

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
30 oktober 2014
10:39
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:39
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging (33854)

10:39
Plenair debat 

Hamerstuk: Reparatiewet BZK 2014 (33951)

10:39
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer (33904)

10:40
Plenair debat 

Begroting Infrastructuur en Milieu (XII) (Voortzetting)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

18:45
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 29/10)

19:10
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken (onderdeel landbouw en Natuur) (XIII) (Voortzetting)