Plenaire vergadering

30 juni 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving) (34 294)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33 996) (voortzetting)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Herdenking naar aanleiding van de aanslag in Istanbul

14:10
Plenair debat 

Aansluitend aan de herdenking: STEMMINGEN (over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34 485-VI)

14:22
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête (34 400, nr. 2) (debat met de commissie) (eerste termijn Kamer)

18:00
Plenair debat 

Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela

20:00
Plenair debat 

Debat over de invloed van Eritrea in Nederland