Plenair debat

Plenaire vergadering 30 juni 2011

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
30 juni 2011
01:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

01:00
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen

10:15
Plenair debat 

Suppletoire begrotingen 2011 (32 780 - hoofdstukken I, IIB, III t/m VII, IXA, IXB, X, XII, XIII, XV, XVI en fondsen A t/m C en F t/m H)

10:15
Plenair debat 

Incidentele suppletoire begrotingen SZW, VWS en Jeugd en Gezin (32 609 hoofdstukken XV, XVI en XVII)

10:15
Plenair debat 

VAO Actieplan Basis voor presteren (PO) (AO d.d. 23/6)

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (32664)

10:45
11:00
Plenair debat 

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 29/6)

11:30
Plenair debat 

VAO InHolland (AO d.d. 28/6)

12:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over uitvoering door gemeenten van de Wet Werken naar Vermogen

14:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Beëdiging van de heer Holtackers (CDA)

14:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Debat over de Hedwigepolder

18:30
Plenair debat 

VAO Arabische regio (AO d.d. 28/6)

18:45
19:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over het stopzetten van de subsidie aan het Nationaal Historisch Museum (NHM) per 1 januari 2012

20:45
Plenair debat 

VAO integratiebeleid (AO d.d. 29/6)

21:00
Plenair debat 

VAO Pakketadvies/Zorgverzekeringswet (AO d.d. 22/6)

21:15
Plenair debat 

VSO Vrije prijsvorming van mondzorg (32620-13)

21:30
Plenair debat 

VAO Sportbeleid (AO d.d. 29/6)

21:45
22:00
Plenair debat 

VAO Oorlogsgetroffenen (AO d.d. 28/6)

22:15
Plenair debat 

VAO AWBZ/PGB (AO d.d. 23/6)

22:30
Plenair debat 

VAO Jeugdbescherming (AO d.d. 29/6)

22:45
Plenair debat 

VAO Autobrief / Fiscale agenda (AO d.d. 30/6)