Plenaire vergadering

30 april 2015

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over storingen op het spoor

10:15
Plenair debat 

Debat over de uitkomsten van de onderhandelingen inzake bed, bad en brood

15:00
Plenair debat 

Stemmingen over de benoeming van de Griffier van de Tweede Kamer

18:20
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

19:00
Plenair debat 

VAO RBZ-Handelsraad (AO d.d. 30/4)

19:20
Plenair debat 

VSO over de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel (31 293, nr. 251)

19:40
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 15/04)

20:00
Plenair debat 

VAO Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik (AO d.d.30/04)

20:20
Plenair debat 

VAO Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 30/4)

21:05
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen