Plenair debat

Plenaire vergadering 30 maart 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
30 maart 2017
11:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

11:00
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (34635)

11:00
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (34 633)

11:00
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland (34 523)

11:05
Plenair debat 

Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:05
Plenair debat 

Debat over het rapport over de opsporing in Nederland

16:30
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 30/03)

17:05
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken)