Activiteiten

 1. Plenair debat | 11:00

  Hamerstuk: Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (34635)

 2. Plenair debat | 11:00

  Hamerstuk: Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (34 633)

 3. Plenair debat | 11:00

  Hamerstuk: Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland (34 523)

 4. Plenair debat | 11:05

  Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut

 5. Plenair debat | 14:00

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 6. Plenair debat | 14:05

  Debat over het rapport over de opsporing in Nederland

 7. Plenair debat | 16:30

  VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 30/03)

 8. Plenair debat | 17:05

  Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken)