Plenair debat

Plenaire vergadering 30 januari 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
30 januari 2018
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:55
Plenair debat 

VAO Externe veiligheid (AO d.d. 18/01)

16:15
Plenair debat 

VSO over uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger inzake het proactief aanbieden van een bloedonderzoek

16:30
Plenair debat 

Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen (34 764)

19:15
Plenair debat 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34 032)