Plenair debat

Plenaire vergadering 29 oktober 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
29 oktober 2019
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VAO Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) (AO d.d. 03/07)

16:15
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII) (eerste termijn Kamer)

21:15
Plenair debat 

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (voortzetting)