Plenaire vergadering

29 september 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34 307, nrs. 22 en 23)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292) (34 365)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen (34 474)

10:15
Plenair debat 

Debat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs (34 347)

19:10
Plenair debat 

Debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst