Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over fraude met mestvergisting

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de toekomst van ons geldstelsel

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 03/03)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (21501-04, nr. 226)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Uitvoering van de motie inzake implementatie meetmethoden en bpm (35 302, nr. 79)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 30/06)