Plenaire vergadering

29 juni 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34 348)

14:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:10
Plenair debat 

VSO triloogfase herziening IORP-richtlijn (33 931, nr.11)

14:45
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij het VSO triloogfase herziening IORP-richtlijn)

19:30
Plenair debat 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34 485-VI)

20:00
Plenair debat 

Burgerinitiatief “Eén pil te veel maakt geen crimineel” (34 433, nr. 1)