Plenair debat

Plenaire vergadering 29 mei 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
29 mei 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Digitale Overheid (AO d.d. 16/05)

10:35
Plenair debat 

VAO Toerisme (AO d.d. 25/04)

10:55
Plenair debat 

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687)

13:55
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: beëdiging van mevrouw H.M. Palland (CDA)

14:05
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

15:10
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

17:15
Plenair debat 

Einde middagvergadering: STEMMINGEN (over de wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35 208)

19:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië