Plenaire vergadering

29 maart 2018

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (34 873(R2098))

10:16
Plenair debat 

Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht

13:30
Plenair debat 

Afscheid van het lid Kooiman (SP)

13:40
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

Debat over belastingontwijking

19:15
Plenair debat 

VAO Leraren (AO d.d. 14/03)

19:45
Plenair debat 

VAO Achterstandenbeleid (AO d.d. 15/03)

20:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer