Plenair debat

Plenaire vergadering 29 maart 2012

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
29 maart 2012
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (32795)

10:15
Plenair debat 

Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (32885)

13:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:40
Plenair debat 

VAO Voortgezet onderwijs (AO d.d. 15/03)

14:00
Plenair debat 

VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 15/03)

14:30
Plenair debat 

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (32892)

16:30
Plenair debat 

VSO Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven (Kamerstuk 31920, nr. 20)

18:30
Plenair debat 

Initiatief-Koser Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32550) (1e termijn Kamer)