Plenaire vergadering

29 januari 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over de huurstijging

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de situatie bij KLM en over de Postwet)

14:00
Plenair debat 

Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (34 045)

17:00
Plenair debat 

Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33 587) + Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (33 707) (1e termijn Kamer)

19:30
Plenair debat 

VAO GGZ (AO d.d. 21/01)

19:50
Plenair debat 

Debat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken en over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel