Plenair debat

Plenaire vergadering 28 september 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
28 september 2021
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:10
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:40
Plenair debat 

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 08/09)

16:15
Plenair debat 

Tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (Kamerstuk 31497, nr. 414)

16:40
Plenair debat 

Tweeminutendebat Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx (Kamerstuk 31 497, nr. 416)

18:30
Plenair debat 

Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (35 600, nr. 59)

19:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen