Plenaire vergadering

28 september 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 08/09)

10:35
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (33325) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

13:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (34 247)

16:15
Plenair debat 

VSO Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 29 en 30 september 2016

16:45
Plenair debat 

Comptabiliteitswet 2016 (34426) (plenaire afronding in één termijn)

19:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)(34 412)