Plenair debat

Plenaire vergadering 28 juni 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
28 juni 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening (34912)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag over het burgerinitiatief ‘Politiepensioen’ (34790-7)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (34790, nr. 6)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (34795)

10:16
Plenair debat 

VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/06)

10:30
Plenair debat 

VAO Dierproeven (AO d.d. 07/06)

11:00
Plenair debat 

VAO Integrale migratieagenda (AO d.d. 13/06)

11:30
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok ter verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34650) (voortzetting)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34807)

16:00
Plenair debat 

VAO Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) (AO d.d. 20/06)

16:40
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over verpleeghuizen)

16:55
Plenair debat 

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)