Plenair debat

Plenaire vergadering 28 april 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
28 april 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (34 291) (Eerste termijn Kamer)

11:30
Plenair debat 

Burgerinitiatief Teken tegen kernwapens (34419, nr. 1)

13:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

VAO RBZ/Handelsraad (AO d.d. 26/04)

17:00
Plenair debat 

Stemmingen (over de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en over moties ingediend bij het VAO RBZ/Handelsraad)

17:10
Plenair debat 

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening (34 379)

20:00
Plenair debat 

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34 359)