Plenaire vergadering

28 april 2015

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03)

17:45
Plenair debat 

VAO Spoor (AO d.d. 19/03)

18:10
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

18:30
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland