Plenair debat

Plenaire vergadering 28 maart 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
28 maart 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (35073)

10:16
Plenair debat 

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (35093) (1e termijn Kamer)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Debat over de Europese Top en de Brexit

17:30
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over motie ingediend bij het debat over de Europese Top en de Brexit)

19:00
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019 (AO d.d. 13/03)

19:20
Plenair debat 

VAO Terrorisme/extremisme (AO d.d. 21/03)

19:40
Plenair debat 

Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem