Plenaire vergadering

28 maart 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34 815)

14:00
Plenair debat 

Aanbieding van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman

14:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

15:00
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 (AO d.d. 14/03)

15:25
Plenair debat 

VAO Natuur (AO d.d. 08/03)

15:45
Plenair debat 

VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS) (AO d.d. 13/03)

16:10
Plenair debat 

Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers

18:55
Plenair debat 

Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg

20:45
Plenair debat 

Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers