Plenair debat

Plenaire vergadering 28 januari 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
28 januari 2020
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:35
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

16:25
Plenair debat 

VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35300 VIII, nr. 141)

16:40
Plenair debat 

VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 22/01)

17:05
Plenair debat 

VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd (31293, nr. 494)

17:25
Plenair debat 

VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten (31293, nr. 497)

17:45
Plenair debat 

VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)

19:00
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260) (R2131)